Ulvsunda, Alvik, Traneberg

 

 

Startsida

Ålsten, Smedslätten  Nockeby 

Bromma, Ängby, Abrahamsberg

Vällingby, Hässelby  Spånga

Sundbyberg, Solna

Fler vyer från Ulvsunda, Alvik, Traneberg

 

Jag har scannat in mer än 1200 egna hem från Västra Stockholm från början av 1940 talet.

Finns ditt hus med klicka här.

 

 

 

Infarten till Fältmarskalksvägen från Ulvsundavägen - tidigt 1920 tal Karta från 1910 

 

Tranebergsbron under byggnation i slutet av 1920 talet

Tranebergsplan med lokala butiker i mångfald som gjorde det möjligt att handla utan bil. I bland  undrar man över om det har blivit så mycket effektivare med att att alla ska arbeta utanför hemmet. Varför anses det värdefullare att arbeta med att sköta om andras barn, sköta om andras städning, reda upp andras problem. Har vi inte förlorat enormt mycket social gemenskap genom att vi lämnar bort våra barn från tidig ålder. Tidigare byggdes sociala nätverk genom gemenskapen kring familjerna i området - i dag är det lättare att vara gemensam med någon i Tokyo via de sociala nätverken på Nätet än att känna grannens behov av gemenskap. Eller är det till och med så illa att de "rätta orden" idag betyder mer än vad man verkligen uträttar och tycker innerst inne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden tagen strax ovanför Stora mossens tunnelbana och mot nuvarande spårvagnhallar - byggnaden längst ner till vänster är gamla Konsumaffären där också Coop i dag ligger.

Ulvsunda Industriområde ca 1920 Norr om Johannesfredsvägen och Ekbacksvägen - Här har man nu byggt Ulvsundadepån för tvärbanan och som beräknas kunna innehålla uppställningshall och verkstad för 60 ledspårvagnar. 

 

Brandstationen på Ulvsundavägen

 

Ulvsundavägen vid korsningen nedanför kvarnen. Kvarnen byggdes år 1855 av ägaren till Bällsta gård och lär ha använts under första världskriget. När Bromma flygfält utvidgades flyttades kvarnen till Ulvsunda gamla kvarnbacke år 1939.

Ulvsundavägen i början av 1930 talet.

En spårvagn som kommer från spårvagnshallarna vid Lillsjön passerar brandstationen på sin väg in mot stan. Jag tror att det var linje 13 den hette och den gick mellan Ulvsunda och Tegelbacken.

Gamla Tranebergsbron med spårvagn - den gamla bron th är omgjord till båtbrygga.

 

 

Industribyggnad  i närheten av flygplatsinfarten

 

Spårvagntrafik öppnades 1912 på sträckan S:t Eriksgatan till Tranebergssund. Bodde man på andra sidan sundet i Bromma så fick man gå till sina nybyggen i Bromma. När pontonbron över Tranebergs sund var klar 1914 så kunde man från 28 maj 1914 åka till Alvik. Spårvägarna linje 12 och 13 utvidgades 1914 till Äppelviken och Ulvsunda. Under perioden 1923 - 1929 sträcktes linje 12 ut från Smedslätten till Nockeby.

 

 

 

 

Behåll Brommaflyget av Miljöskäl

Vi som bor i Ulvsunda har ett trafikbuller 24 timmar om dygnet från Ulvsundavägen och Drottningholmsvägen och som innebär en otroligt mycket större bullerstörning än bullret från flyget med sina som mest ca 180 tal starter/landningar per dag  - störningen halveras i och med att landning och start sker åt 2 olika håll - dvs 90 st över Ulvsunda. Starter och landningar sker dessutom  endast under dagstid 07-22 vardagar och ännu mer begränsat under helger. Trafikbullret dygnet runt året runt från Ulvsundavägen och Drottningholmsvägen vill man nu från Miljöpartiets håll ytterligare öka på med 130000 människor som ska förflyttas varje dag och det UTAN att bygga förbifart Stockholm. Tala om miljötänk - i vilken byggherres knä sitter Miljöpartiet med kompanjoner.

Hallå miljövänner var är ni??????????Hur tänker ni ????????

44000 bilar per dygn passerar Ulvsunda på Ulvsundavägen och 42000 bilar passerar på Drottningholmsvägen och därtill 23000 bilar som passerar på Huvudstaleden.

Miljöpartiet presenterar planerna av sin Bromma Parkstad med minst 50 000 bostäder med mer än över 100 000 invånare och med arbetsplatser för upp till 30 000 människor som miljövänlig. Hur skall de hantera dessa transporter utan trafikolyckor, avgaser, köer mm, OCH utan Förbifart Stockholm som de avser att stoppa.

Flyget står för 4-5 procent av Sveriges totala utsläpp av fossil koldioxid och vägtrafiken för 33% av utsläppen av koldioxid.

Europeisk flygforskning och flygindustri räknar med att till år 2020 kunna utveckla flygplan med 50 procent mindre bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp, 80 procent lägre utsläpp av kväveoxider och halverat buller, jämfört med ett flygplan som produceras idag. Jämfört med flygplan från 1960-talet är dagens flygplan 70 procent bränsleeffektivare per personkilometer. De modernaste flygplanen drar idag cirka 0,3 liter bränsle per passagerare och mil jämfört med snittbilen i Sverige som drar  i genomsnitt 0,83 liter per mil (bensindriven), medan dieselbilen drar 0,68 liter per mil. Med dessa siffror och med tanke på att det över Ulvsunda landar eller startar 90 flygplan per dag och att det passerar mer än 100 000 bilar per dag så är det mycket lätt att räkna ut vilket trafikslag som är den största miljöboven.

Siffrorna kommer härifrån och härifrån

Miljö partiet och miljön

Miljöpartiets förslag till beskattning av solenergi har visat att man inte längre är ett MILJÖ parti när man nu jämställer solkraftenergi med energi från kolkraftverk, kärnkraft och andra miljövidriga energiproducenter. Jag får hoppas att det här får många som mig (som tidigare av miljöskäl har röstat på MP) att tänka bort den faktorn från partiet vid kommande val/nyval. Plötsligt faller också deras miljöargument när det gäller Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. Anledningen till deras inställning är ju enbart ekonomiska för att täcka upp de mer och mer skenande kostnaderna i Statsbudgeten. Genom Nej till Förbifarten kommer man ju åt ca 30 miljarder som bilisterna genom trängselskatt betalar in till förbifarten. Man kommer genom markförsäljning, av flygplatsen, grönområdena nordväst om flygplatsen och Ulvsunda industriområde, till högstbjudande byggherrar att få åtskilliga hundratals miljoner som kan hjälpa till att fylla igen lite av det mer och mer växande slukhålet i stats- och kommunala finanserna.

 

 

 

Torsborg och Augustenborg- två vackra hus som låg där koloniträdgårdarna vid Lillsjöns östra sida i dag ligger. Husen revs när byggherrarna i staden med sin lobbying hade lyckats få politikerna att bli entusiastiska över deras byggplaner. Ett mycket tydligt exempel på hur maktens män och kvinnor körde och fortfarande kör över de människor som efter valdagen saknar reellt inflytande och kanaler in i stadshuset.

 När flygplatsen och områdena runt omkring är bebyggda skulle bebyggandet av det enda parkområdet - Lillsjön - bli svårt att motivera  i och med att det ju är det enda kvarvarande grönområde som då skulle finnas kvar - så det gäller att slå till nu innan grönytorna på och runt Bromma flygplats har bebyggts. Tyvärr har byggarna lyckats mobilisera miljövänner att tro att de gör en miljöinsats genom att stoppa flyget - verkligheten blir sorgligt nog den motsatta om om man räknar med de trafikutsläpp som den ökade befolkningen i de nya stadsdelarna kommer att bidra med. För att inte tala om antalet trafikolyckor. Man kanske ska tänka sig för innan man går i byggherrarnas ledband och fundera på varför dessa helt plötsligt "bryr sig" om miljön. 

 

 

 

Electrolys Fabrik i Ulvsunda

 

Ståltrådsvägen under femtiotalet

 

 

 

Lillsjön. Uppe till höger i bilden syns de rivna husen Augustenborg och Torsborg samt byggnaden som låg närmare Lillsjön och som kan ha varit tvätteri. Brommagruppen Keynotes använde tvätteriet som replokal tills den brann ner i slutet av 50-talet (osäker på tidsangivelsen).  Längre upp mot Ulvsundavägen ligger spårvagnshallarna där bensinstationen i dag ligger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållplats Ulvsunda på Spårvagnslinje 13. Den södra delen av slottsparken som inrymde en stor mängd olika gamla äppelträd är nu under byggnation och träden är borta - jag hoppas att Programmet för odlad mångfald, POM, som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter hann inventera de gamla sorterna i Ulvsunda slottsträdgård innan de föll för sågen. 

 

 

 

 

Ulvsundavägen vid Drottningholmsvägen

 

Ulvsundavägen vid Lövåsvägen

 

 

SL spårvagnshallarna i Ulvsunda med spårvagn linje 13 till höger i bilden

Ulvsundavägen Drottningholmsvägen

 

Levande kvarter dagtid på Barrstigen i början av 1950talet

 

 

 

Korsningen Lillsjönäsvägen och Lövåsvägen Huset låg i korsningen Lövåsvägen Barrstigen.

 

 OBS det gamla huset på Barrstigen 45.

 

Lillsjöbacken på 1940 talet

 

Gamla Bron över Lilljökanalen

Tack Hans Törnsäter för texten nedan

Löfåhsen [1743], torpstuga som stod i hörnet Barrstigen/Lövåsvägen mittemot Elektricitetsverket (Lillsjöstationen blev klar 1916). På Lövåsen fanns två stugor. Östra stugan var enligt vissa uppgifter byggd 1764. Den var knuttimrad med morastugeplan och brant tegeltak, tvärställd bakugn, (inre mellantak med synliga bjälkar), låga fönster särskilt på kammar, enkla högbensspann utan ryggås. Omnämns 1779 som torparstuga, 1794 som bostad för stattorpare och 1809 för statdrängfamilj. Det var bebott in på 1940-talet av en stor familj Lönn (10-talet personer). Torpet förstördes i en brand omkr. 1960. den västra stugan var på 1930 kraftigt ombyggd. 1787-års alternativa "kungsväg" sträckte sig mellan slottet i Haga och Drottningholm via Bälsta bro, Ulfsunda slott och Lövåsen (BHÅ 1989).

 

 

Ulvsundavägen där Volkswagen och Skodas försäljning och verkstäder ligger i dag

 

Den gamla Tranebergsbron med den ännu äldre flottbron med spårvagnen på väg över.  Spårvägen invigdes 1914 och år 1917 startade Brommalinjen som hade 2 destinationer - Äppelviken dit man åkte med linje 12 och Ulvsunda som man tog linje 13 till. Högbron mellan Kristineberg och Traneberg som nu har rivits och byggts om  öppnades för trafik år 1934.  När man nyligen planerade och byggde om denna bro (vi pratar 2000tal nu - med noll framsikt) så såg man bara till hållbarheten - varför i hela fridens namn byggdes inte fler filer? Tror ni att bilarna försvinner bara för att man gör det trångt? Vi har miljövänliga elbilar i kommersiell produktion nu.

Ulvsunda sågverks AB.

Verkar ha legat där Drottningholmsvägen passerar spårvagnstallarna i dag

 

Gustavslundsvägen 169 - 171

 

Ulvsundaplan

Ulvsunda sett från luften någonstans mellan Stora Mossens och Abrahamsbergs tunnelbane stationer. Punkthusen på parkeringsgatan Drottningholmsvägen är under byggnad och 30 talsvillorna på Barrstigen ännu ej byggda. Sista husen som syns på Barrstigen är nr14 och nr17 längst ner till vänster i bilden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranebergsplan med det gamla huset där vårdcentralen i dag ligger. Hur är det med läkare i dag. Vi har politiker som i vackra ord lovar att vi ska ha rätt till att ha samma läkare för att vi ska känna trygghet och för att det ska bli säkrare diagnosticering i och med att jag och läkaren har en längre kontakt. Vi har en underbemanning i vården som gör att entreprenörföretag kan tjäna ohyggligt med pengar på uthyrning av sk Stafettläkare. Detta leder till att de fast anställda läkarna får ta hand om introduktionen av de tillkommande stafettläkarna samtidigt som politikernas krav på kvalitetsanalyser lägger mer och mer administration på de fast anställda läkarna. Detta i sin tur gör att läkare som vill arbeta som läkare och glöder för sitt arbete flyr till bemanningsföretagen där de får arbeta med att vara läkare, får högre lön och slipper att arbeta med administration kring kvalitetssäkring som våra politiker vill ha för att kunna visa på att vi har kvalitet i vården. Själv vill jag ha en och samma läkare under lång tid som får mig att känna trygghet och våga öppna mig och som får läkaren att genom detta kunna hjälpa mig i mitt tillstånd.

 

Dagens Ungerska huset i Ulvsunda- då med potatisodling i förgrunden

Gamla tennishallen vid Alviks torg

Alvikstorg är ett exempel på hur man lyckats förändra ett område till det bättre.  I dag är Tranebergs Strand ett exempel på hur man kan skapa ett fantastiskt bostadsområde med en småstadskänsla och en fungerande infrastruktur på en plats som förut var en soptipp som var belamrad med en massa skrotbilar och gamla vrak.

 

Fotbollsplanen vid Traneberg

Ulvsundavägen 1923

Det är svårt att känna igen sig. Men jag kommer ihåg att vi ända fram till 1970 talet  hade post, café, syaffär, fiskaffär och järnaffär samt färgaffär i vårt område.

 

  

Ulvsundavägen med Linje 13

 

 

 

Drottningholmsvägen vid Ulvsundaplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alviksskolans elever 1910. Det första skolhuset var av trä och byggdes 1882. Stenhuset på bilden byggdes 1899.

Tack för lånet av kartan SL

2014 invigdes tvärbanan och tvärkommunikationerna till Solna har kommit igång. Nästa steg blir Kistagrenen av tvärbanan som kommer att bli  8 kilometer lång och som stannar vid nio nya hållplatser på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund (bland andra Bromma Flygplats och Bromma Blocks). Kistagrenen kommer att passera genom tre kommuner - Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

Först med en satsning på infrastruktur som bygger på en hybridisering av det bästa från privatbilism och kollektivtrafik kan vi få ett hållbart trafiksamhälle - sluta med den eviga polariseringen - sanningen är inte absolut.

 

 

Föreningslivet kostar pengar - mycket pengar - och framställs alltid som positivt  för barn och ungdomar - som ett nödvändigt socialt kitt i samhället.

Är det verkligen så? Hur fungerar det egentligen - får alla barn en chans att utvecklas utifrån sina egna behov eller fungerar föreningslivet bara som ett filter för att plocka ut russinen ur kakan och kasta ut de andra som inte platsar för att komma till fråga för elitidrotten. Ska vi verkligen satsa så mycket pengar på de få elitidrottare som sedan blir mångmiljonärer.

Varför inte lägga dessa pengar på skolan - så att de kommer alla till del. Om skolan fick föreningslivets pengar till att anställa personal som finns i skolans lokaler efter ordinarie skoltid och långt in på kvällarna så skulle eleverna utan prestationsstress och utan att binda upp sig till en förening eller ett specifikt intresse i stället på den lokala skolan kunna pröva på allt från idrott, teater, hantverk, musik, diskussioner mm och framför allt skulle också de elever med resurssvaga föräldrar kunna få hjälp med läxläsning. Barn och ungdomar får genom denna mångfald i aktivitetsutbud en chans att pröva sig fram till sin speciella begåvning och ämneslärarna får en direktfeedback över elevernas inriktning på efterskolaktiviteterna som gör att de bättre kan upptäcka de enskilda elevernas resursområde. Lokala arbetsgivare och hantverkare skulle kunna involveras naturligt i verksamheten och fånga upp intresserade elever. Elever med en praktisk inriktning skulle här få en chans att utveckla sina begåvningar.  Vi skulle också få ett socialt kitt mellan eleverna i och med att alla organiserade fritidsaktiviteter skulle vara samlade i samma skola. Föräldrar möts på samma plats och lär känna varandra i barnens skiftande aktiviteter och social nätverk byggs naturligt.

Bensinstationen vid Alviksrondellen

 

   
Spårväg 12 och 13 sett från Alviks station 1941. Nödbostäderna ligger fortfarande kvar.

 

Samma vy år 1944. Nu har den nya spårvagnshallen byggts

 

Tvättning av spårvagn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallebergsvägen i Traneberg

 

 

Kinnekullevägen Traneberg

 

Flygbild över Alvik och Tranebergsbron och den under uppbyggnad nya Drottningholmsvägen. På vänster sida syns Alviksskolan och i mitten syns Bromma Teatern (Bromma biografen) samt strax till höger om denna korsningen som numera är en rondell.

Ett Stort Tack till Stockholms Stadsmuseum för lånet av bilden.

 

Alviks station på 1950 talet

Alviksrondellen med Brommabiografen. Biografen stängde år 1971.

 

Ovan till vänster i bilden syns nödbostäderna vid Alvik. Mellan nuvarande Alviksrondellen och Brommadepån vid Ulvsundaplan uppfördes år 1917 tre kvarter med 264 lägenheter om ett rum och kök respektive kokvrå.  Nödbostäderna revs när  Brommadepån byggdes 1942. Man ser också bostäderna i mitten av flygbilden till vänster.

 

Flygfoto Traneberg med nödbostäderna i nederkanten

 

 

Flygfoto över Fredhäll med Tranebergs Strand på vänstra övre sidan

 

Tranebergsstugans Café

 

 

Missionsinstitutet Johannelund från sjösidan

 

Lärarebostaden på Johannelund

 

 

Tabergsvägen i Traneberg

 

Kommunalhuset i Alvik - långt innan Alviks torg centrum byggdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnaderna ovanför fabriksområdet  - innan Minneberg ens fanns i planeringsstadiet. Limfabriksområdet ligger till vänster och ner mot sjön.

 

 

Fabriksområdet från luften med limfabriken i förgrunden - Nuvarande Minneberg

 

 

Missionsinstitutet Johannelund sett från Traneberg

 

 

 

 

Under vårvintern 1979 tog jag och familjen en promenad med barnvagnen längs Ulvsundaviken och ner till Svartvik/Minnebergs fabriksområde som då höll på att rivas.

Av en ren tillfällighet hittade jag bilderna, ovan och till höger, i samband med att jag "taggade" dem med tidpunkt, personer och platser i Photoshop.

Jag hade helt glömt bort de här bilderna och de nedanför som togs strax innan husen och fabriken revs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådgardinfabriken i Minneberg/Svartvik

 

 

Glimmerbacken i Traneberg 1949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mycket tidig Tranebergs bro sedd från Tranebergs Strand

 

 

Spårvagnar på väg över Tranebergsbron 

Tranebergsvägen  

 

Utsikt från Traneberg med Missionshuset och Johannesfred

 

 

Mössebergsvägen

 

Ödmårdsvägen

 

Före bebyggelsen av Tranebergs Strand

Tidig Tranebergs bro  

 

 

Lillsjönäsvägen - Till vänster i grönområdet finns nu 24 seniorbostäder (Se bilden till höger) som stilmässigt passar mycket bra in i området till skillnad från de osmakliga byggnader som för närvarande uppförs i slottsparken.

Det nybyggda seniorboendet smälter fint in i området och är ett bra exempel på hur det faktiskt går att förnya ett äldre bostadsområde

 

 

Fältmarskalkvägen

Fältmarskalksvägen

 

Elinhov vid 1910 talets slut - där Coop Tranebergsvägen ligger i dag

Konsumbutiken - Elinhov omkring 1930 där nuvarande Coop på Tranebergsvägen ligger


Konsumbutiken - Elinhov - Charkuteributiken 1920 tal

Konsumbutiken -Elinhov Speceributiken 1920 tal

Konsumbutiken Elinhov. Brödbutiken 1920 tal

Konsumbutiken -Nya butiken som byggdes efter Elinshov på Tranebergsvägen 126 - byggår 1939. Foto 1956

Interiör från butiken efter ombyggnaden till snabbköp. Bild från 1952

Konsumbutiken Lindstigen 6, ca 1930

Konsumbutiken Lindstigen 6, ca 1930 - Speceributiken

Konsumbutiken Lindstigen 6, ca 1930 - Charkuteributiken

Brödbutiken låg på Björkbacksvägen 33

Även i koloniområdet Iris fanns en konsumbutik - bild 1927

 

 

Kvarnen och restaurang Rasten från luften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulvsunda Industriområde från luften 

 

 

Följande bilder från Björkbacksvägen 1 - 9 innan rivningen i slutet av 1970 talet

 

Kvarteret Svetsaren sett från slottet

 

 

 

 

 

 

Existentiella Tankar på en vägg - lika aktuella i dag eller kanske ännu mer i dagens empatilösa värld - där det oftast är de vackra orden och inte gärningarna som räknas.

 

 

 

Utsikt över Lillsjön från kvarnen - gamla spårvagnstallarna på andra sidan sjön.

Vid en underbar äng nedanför kvarnberget ligger den gamla kvarnstugan och sakta förfaller. Kvarnstugan och ängen och skogen runt omkring är ett härligt utflyktsområde för oss i närområdet. Skogen är tät och i dess gömmor finns rester kvar av de gamla byarna Linta och Glia. Jag har på sidan om Bromma talat om behovet att ge meningsfyllt liv till de människor som av någon anledning inte kan få arbete på vår sk öppna arbetsmarknad. Jag har pekat på hur offentligt skyddad anställning, på den tiden då människan betydde något för kommunens politiker och makthavare, gav ett kvalitetstillskott för kommunen samtidigt som det gav självförsörjning till personer som inte passar in i dagens hårda arbetsmarknad.

I dag har jobbtorgen och arbetsmarknadsförvaltningen svårt att hitta meningsfulla arbetsplatser för människor som temporärt eller för livet har svårt att bli accepterade på den öppna arbetsmarknaden då de inte har kapacitet till att arbeta full tid eller har full arbetsförmåga. Varför inte skapa en arbetsplats av denna kvarnstuga och ängen och skogen runt omkring. Varför inte ett Café där det serveras hembakt och lättare matalternativ. Skogen och ängen kan vårdas och skötas av miljölag som liksam Caféet bemannas av människor med olika funktionsnedsättningar. Det här är arbetsuppgifter som kan utföras med människor som i dag har en undanträngd tillvaro och som genom det här skulle få en livskvalitet samtidigt som närområdet får ett utflyktsmål för skolor, daghem, boende. Det stora problemet blir väl de vanliga protesterna från entreprenörerna som har trängt sig in på vår offentliga sektor och som ser det här som ett hot mot den heliga konkurrensen.

 

Kvarnstugan i dagsläget - ett långsamt förfall. Med ett enklare Café här, skulle huset och omgivningen få det liv och rörelse som det förtjänar.

 

Humle växer på trappan upp till vinden. I dungen nedanför finns förvildade krikon som smakar underbart om man ger sig in i snårskogen och letar. 

 

 

Årets "förfulande händelse utmärkelse" tilldelas det som händer i Ulvsunda slottspark

Utmärkelsen delas ut till den händelse som gjort största förfulande inverkan på en lokal miljö. För att komma ifråga för en nominering till utmärkelsen måste två av vissa klart definierade krav uppfyllas - nämligen:

  •  Förstörelse/Förfulning av kulturellt värdefull miljö

  • Förstörelse/Förfulning av botanisk eller biologisk värdefull miljö

  • Total smaklöshet

  • Total brist på anpassning och hänsyn till det befintliga området

Utmärkelsen " ÅRETS FÖRFULANDE HÄNDELSE" delas inte ut särskilt ofta och har karaktären av en slags stafett utmärkelse, vilket innebär att den som i sitt närområde finner en förfulning som uppfyller två av ovanstående krav, har rätt att ta över stafettpinnen och dela ut utmärkelsen.

 

 

 

 

 

 

Vad gör skönhetsrådet i Stockholm?

 

 

Jag trodde i min enfald att det var sånt här man skulle granska

Länk till skönhetsrådet

 

Juryns motivering när det gäller förfulningen av Ulfsunda slottspark lyder:

Händelsen  har på ett totalt hänsynslöst sett förstört ett underbart rekreationsområde som gav besökarna ro och harmoni i en historisk intressant miljö.

En botaniskt unik miljö har förstörts för all framtid genom att 45 unika frukträd huggits ned. Träd som besökarna tidigare kunnat njuta av i parken året runt från lövfällning till blomning och genom att de i parken fick plocka och smaka på goda aromrika klassiska äppel- och päronsorter.

Arkitekturen visar mycket tydligt att den är helt okänslig för närområdets karaktär och har på det mest smaklösa sätt bidragit till vad juryn anser är ett extremt förfulande av Ulvsunda.

Juryn kan därför utan tvekan dela ut utmärkelsen som "Årets Förfulande Händelse år 2014" till förstörandet av Ulfsunda slottspark då faktiskt 3 av villkoren för utmärkelse har uppnåtts.

Lite tveksamhet fanns i beslutet då juryn ansåg att det finns ett starkt inslag av plagiering i förfulningen. Juryn tycker sig ana inspiration från den förstörelse som skedde under 1950-60 talen, när man i mindre och större orter och städer, rev gamla stadskärnor och ersatte med billiga snabbuppförda centrumbyggnader.

Vi som bor i Ulvsunda kan bara beklaga det inträffade och hoppas på att man i framtiden tar lärdom av detta misstag. 

 

 

 

Så här ser samma vy ut i dag från samma plats

 

Så här öppen och fri var slottsparken - oförstörd sedan decennier. Hur mycket har inte köparen av slottet tjänat på att sälja av parken till byggspekulanter som utan känsla för omgivningen kastar in osmakliga byggnader i ett tidigare tämligen oförstört Ulvsunda. Varför inte göra som byggherren som byggde de vackra seniorbostäderna på Lillsjönäsvägen - en anpassning till området.

 

 

Samma vy som ovan som det ser ut i dag

 

 

 

Om ni tycker att sidan har gett ett tillskott till din tillvaro och känner att du har några kronor över så blir jag mycket glad över ett litet bidrag som kan hjälpa mig att betala kostnaderna för Webhotell och Domänupprätthållande. Genom att välja storlek på beloppet här nedanför kan du enkelt göra en betalning via PayPal - snabbt och säkert.

 

JAG VILL GÄRNA HJÄLPA TILL MED NÅGRA KRONOR TILL DIN SIDA
Jag har scannat in mer än 1200 egna hem från Västra Stockholm från början av 1940 talet. Finns ditt hus med klicka här. Om du gillar mítt arbete och det tog en hel del tid och kostar i Webhotell och Domänavgifter så är jag mycket tacksam för en donation via PayPal