1987 räddades gården från rivningshot och förfall.