Abrahamsberg, Riksby

Friluftsbadet vid Fredhäll sett från Tranebergsbro

Svartviks gård

Gamla spårvagnshallarna vid Lillsjön där bensinmacken ligger i dag

En lite nyare bro med limfabriken i bakgrunden

Gamla Tranebergsbron

Från en annan vinkel

Vid Ulvsundasjön

Industribostäder i Ulvsunda, bilden tagen där bensinmacken ligger idag.

Ulvsunda brandstation 1903

Korsningen vid kvarnen

Ulvsunda slott med spåren till tjärfabriken

Fågelvy över Traneberg någon gång på 40talet

Hållplats Ulvsunda slott och sluthållplats för linje 13.

Alviksrondellen 1950

 

Ulvsunda Fältmarskalksvägen

Tranebergsplan

Gamla Tranebergsbron med 1930 talets bro under byggnation

Tillbaka till Ulvsunda

Tillbaka till förstasidan

 
JAG VILL GÄRNA HJÄLPA TILL MED NÅGRA KRONOR TILL DIN SIDA